Underbrace

キチェ語のクラスはもうCALUSACの教科書3冊の勉強は終わったので、今は先生が持ってくるテキストの読解が中心。

文法も結構難しくなってきたので分析をしっかりするようにしている。で各パーツを分類するのにアンダーブレースを使っているけれど、アルファベットの場合文字によってアンダーブレースの位置がずれてしまって見栄えが良くない。

これの解決には

を使う。こんな風に書くと

きれいに出力される。一例:

ヒスイ

ヒスイはキチェ語でyamanikという。Yamanikはヒスイの他に宝石(precious stone/gem)全般を指す言葉としても使われる。グアテマラも原産地なので昔からヒスイを指す言葉が存在したのだろう。

で昨日はYamanikという名前の女の子に出会った。Esmeraldaという名前の子はスペイン語圏でもいるのでまぁ不思議では無いけれど。ヒスイとエメラルドは別物だから比較すること自体はあまり意味ない様な気もするけれど、Yamanikのスペイン語訳がマヤ言語アカデミーの辞書では何故かエメラルドのみ。

中等教育の教師を目指す学生とのこと。キチェ語は喋られないけど、しっかりコルテとウィピルを着ている。人懐こくかつ賢い子という印象を受けたけど通うのが大変そう。続くかな。

写真を見て気づいたけどペンの色がヒスイの色でもある緑色だった。助手も良くそんな色持っていたなぁ。

Kinya’ nutzij

今年の学習に関わる宣誓。Manifestではなくoath (juramento)。

Kinya’ ri nuk’aslemal chi uxe’ raqan uq’ab’ ri Qajaw che kipatanixik ri e nuwinaq.

Are taq kinchajij ri rutzil kiwach ri e qanan qatat, ri jun ja winaq, ri jun tinimit; qas kinb’an ri nuchak ruk’ ronojel wanima, ruk’ ronojel nuk’u’x.

Na jumul ta wi kinkoj ri wetamab’al chi ub’anik k’ax pa kiwi’ ri e wajil nutz’aqat.

Kink’xib’ej wib’ kinmej wib’, kinpachab’a’ ri nujolom chi kiwach ri e nab’eal taq winaq, chi kiwach ri saq kiwi’, e k’amal taq  b’e, e wajtijab’, ruk’ jun nimalaj maltyoxinik, che qas taqal chi kech.

Kinb’an wachalal chi kech, ke’nuloq’oj konojel ri e wach taq ajchakib’ apawije’ kinriqitaj wi, kwuk’a’j pa ri wanima, xuquje’ nim kwil wi ronojel taq uwach eta’mab’al kik’utum kan chi nuwach.

Ronojel wa’ kinpatanib’ej, kinchakub’ej, mawi kintz’iloj taj, na kwetzelaj taj.

Xane’ kinya’ uchuq’ab’.